خواص عسل کنار اصل
عسل

خواص عسل کنار اصل

عسل کنار یا  همان سدر برای جنوبی ها یک عسل شناخته شده ارزشمند می باشد.  می‌ گویند از این ماده در جادوگری و افسونگری و...