زنبورهای فراری را با زنبورهای وحشی اشتباه نگیرید!!!

قطعا هر کندویی که از شاخه‌ی درختی آویزان است دسترنج زنبور وحشی نیست. خیلی از مواقع هنگامی که در کندو یک ملکه‌ی جدید به وجود می‌آید ملکه قبلی به همراه تعدادی از زنبورها از کندو خارج شده و ممکن است بر روی درخت و یا صخره‌ای جمع شوند. در اینجا اگر زنبوردار این زنبورها را در یک کندو جدید نریزد، همین زنبورها در جایی لانه می‌کنند و کندو سازی می‌کنند اما همانطور که گفته شد نوع کندو‌های آنها متفاوت است.

عده‌ای نیز همین عسل ها را با عنوان عسل کوهی به فروش می‌رسانند در صورتی که اینها همان زنبور‌های پرورشی هستند که از کندو فراری شده ‌اند.

همچنین علاوه بر کندوهای مستطیلی متداول نوع دیگری از کندوها وجود دارد که به آن‌ها کندو‌های سبدی گفته می‌شود این کندوها با اینکه بسیار قدیمی هستند اما هنوز هم در بعضی از نقاط کشور مورد استفاده است. ساختار موم‌های این کندوها به صورت دایره‌ای شکل است و به همین دلیل افراد گمان می‌کنند این عسل وحشی است.

با ما در ارتباط باشید و از تجربیات و تخصص های ما به صورت صادقانه استفاده کنید.

آدرس ایمیل : tenyataqanestar@gmail.com
تلگرام مدیریت: https://t.me/tenyataqanestar