انواع عسل

عسل طبیعی:  طبق تعاریف موجود در کشورهای پیشرفته و کشور ما (ایران)، عسل به شهد گل ها اطلاق می شود که زنبور عسل پس از تغذیه از گیاهان مختلف آن را ساخته باشد. حال اگر زنبوری به جای شهد گل ها از قند سفید یا شکر استفاده کند، فرآورده آن را نمی توان عسل طبیعی نامید.

عسل تغذیه ای: برخی از زنبورداران به اجبار یا اختیار در بازه‌های زمانی مشخصی به زنبورهای عسل موادی مانند شربت شکر، شیره میوه‌ها یا … می‌خورانند. این امر باعث کاهش کیفیت عسل خواهد شد. اما اگر میزان شربت کنترل شده باشد، می‌توان عسل را عسلی سالم ارزیابی کرد و مناسب برای مصارف روزانه دانست.

عسل مصنوعی یا تقلبی: به مواد و ترکیباتی شبیه عسل اطلاق می شود که بدون دخالت زنبور ساخته می شود و معمولا از قند نیشکر و میوه های شیرین، مانند: خربزه، هندوانه، کدو تنبل و خرما در ساختن چنین عسل هایی استفاده می کنند.

متناسب با منبع شهد گل متناسب با زمان تولید
عسل تک گل: زنبورداران عسل شهد را از روی یک گل خاص جمع آوری می نمایند، مانند: عسل شبدر، عسل اقاقیا، عسل آفتابگردان یا عسل قنقال عسل بهاره: مانند: عسل مرکبات و عسل اقاقیا و درختان میوه که زنبور داران در اوایل بهار جمع آوری می کنند.
عسل چند گل: زنبورداران شهد را از روی چندین گل جمع آوری می کنند، مانند: عسل کوهستان، عسل مرکبات و انواع درختان مثمر و غیر مثمر عسل پاییزه: که تولید آن از اواسط تابستان تا اوایل پاییز صورت می گیرد.