آرشیومیزان قند عسل طبیعی

ساکارز
دانستنی‌ها

ساکاروز عسل چیست؟

یکی از معروف‌ترین قندهای خوراکی که به وفور در میوه‌ها، سبزیجات و دانه‌های گیاهی پیدا می‌شود، ساکاروز است. پس از مکیدن شهد گل‌ها و گیاهان،...